Emiel Vork Coaching

TMA analyse

Talent Motivatie analyse

De TMA (Talenten Motivatie Analyse) is een online persoonlijkheidsanalyse die inzicht geeft in je drijfveren, talenten en competenties. De methode gaat uit van positieve psychologie en geeft inzicht zonder oordeel. 

Binnen de coach-trajecten zet ik de TMA analyse vaak in omdat het direct een helder beeld geeft van jouw behoeftes, wat je motiveert en hoe je effectiever en met meer plezier kunt werken en leven!

· hulp bij levensloop- en loopbaankeuzes
· Zwart op wit zien wat je sterke en minder sterke talenten zijn
· inzicht in je persoonlijkheid
· inzicht in competenties
·inzicht in potentieel

Leven en werken vanuit je natuurlijke voorkeurs gedrag kost het minst energie.
Dit krijgen we helder via TMA!

TMA talenten

Gebruik jij al je talenten?

Door de TMA methode kun je er achter komen of je momenteel jouw persoonlijke drijfveren en talenten werkt. Als dit niet zo is zal zich dit uiten in weinig motivatie, twijfel over het juiste beroep of een burn-out. Wat geeft je energie en wat kost je juist energie.

In de rapportage staan heldere adviezen over hoe jouw werkomgeving er het beste uit kan zien, aan wat voor soort communicatie jij behoefte hebt en welke werk- & leerstijl jij nodig hebt.

Informatie over TMA

Wat word geanalyseerd?

De TMA talenten analyse test:

 1. Drijfveren – Waar jij gemotiveerd door wordt.
 2. Talenten – De eigenschappen waarmee jij echt hoger scoort als de gemiddelde mens.
 3. Capaciteiten – Wat je allemaal kunt en welk gedrag je laat zien.

Als je weet wat jouw drijfveren en talenten zijn kun je jouw leven en werk hier veel beter op inrichten. Dit geeft je leven meer plezier en rust en omdat je gaat werken vanuit je motivatie wordt je efficiënter en bereik je makkelijker je doelen.

Met al deze resultaten is het eenvoudig te zien waarin je jezelf goed kunt doorontwikkelen en waarin je beter geen energie kunt steken.

TMA gaat uit van het ontwikkelpotentieel:

 • Waar heb je talent voor?
 • Welk talent gebruik je al?
 • Welke talent kun je nog verder ontwikkelen?
Hoe werkt het?

Aan de hand van een (meerkeuze) vragenlijst krijg je op 22 drijfveren een score. Hierin kun je niet goed of fout antwoorden, elke uitkomst heeft zijn positieve waarde. De resultaten van jouw test wordt vergeleken met een controlegroep van tienduizenden andere personen. Nu kun je zien hoe jij op elke drijfveer scoort ten opzichte van het gemiddelde.

Bijvoorbeeld de drijfveer “Afwisseling”.  
Aan de ene kant staat “focus” en aan de andere kant “veelzijdig”. Daar tussen zitten scores van 1 tot 9. Ergens op die lijn komt jouw persoonlijke score op de drijfveer “afwisseling”. Het laat zien of je meer behoefte hebt aan focus of juist meer aan aan veelzijdigheid.

Voor wie?

Het krijgen van inzicht in je drijfveren en talenten is erg waardevol. Het geeft je handvatten om je leven en je werk zo in te richten dat het prettiger voor je word.

In verschillende gevallen geeft TMA waardevolle inzichten, die je goed kunt toepassen in de praktijk. Bijvoorbeeld:

 • Twijfel over je huidige functie
 • Onzekerheid over de richting van je loopbaan
 • Op zoek naar ander werk
 • Behoefte aan zelfkennis
 • re-organisaties

Hoewel de TMA analyse gericht is op loopbaan vragen zet ik deze ook vaak in bij “wie-ben-ik-vraagstukken.” De analyse geeft zoveel inzicht in je persoonlijkheid dat de uitkomsten van breder nut zijn als alleen werk.

Hoe verloopt een TMA traject?
 • Kennismaking
  Na een kennismaking via de mail krijgt je van jou TMA-professional/coach een link toegestuurd die je toegang geeft tot jou online TMA-analyse.
 • TMA analyse
  In deze online testomgeving ga je 312 meerkeuzevragen invullen, op een moment dat jou goed uit komt. Nadat de analyse ingevuld is zal er een afspraak gemaakt worden voor een terugkoppelingsgesprek.
 • Gesprek
  In dit terugkoppelingsgesprek gaat de TMA-professional de rapportage met je doornemen voor extra uitleg en verdieping. Uiteraard krijg je de rapportage zelf ook doorgestuurd.
 • Vervolg
  Er kan besloten worden tot een eventueel vervolg in de vorm van meerdere coachsessies omdat er knelpunten of vraagstukken naar boven gekomen zijn die je graag wil behandelen. Binnen de TMA omgeving is er ook nog de gelegenheid tot een capaciteiten analyse (om je denk-niveau te testen), of een 360 graden feedback analyse (om je huidige gedrag te testen, zijn je talenten zichtbaar aanwezig?).
Wat kost een TMA analyse?

Een TMA analyse kost € 495,- voor particulieren.

Hier voor krijg je:

 • de (online) test
 • een terugkoppel gesprek van ca. 1,5 uur
 • een uitgebreide rapportage in pdf
 • talenten & competentie paspoort
 • een jaar lang toegang tot jou online TMA portal
 • inzicht in je persoonlijkheid voor de rest van je leven


Minder zichtbaar maar belangrijker:

Met de opgedane informatie ga je effectiever en efficiënter werken. Dit zorgt voor meer succes en zal zich op termijn altijd terugbetalen. Daarbij geeft het je meer kans op werk- en levensgeluk, iets wat niet in geld uit te drukken is!

· TMA Bedrijven ·

TMAcoach voor de professional en voor teams

Om bedrijven, organisaties en de zakelijke markt te kunnen bedienen werk ik voor de professionals via TMAcoach.nl

TMA COACH  is een collectief van TMA-professionals dat zich op de zakelijke dienstverlening specialiseert. De gebundelde kennis en ervaring word gebruikt passende diensten te kunnen leveren op het gebied van:

 • Selectie
 • Mobiliteit / re-organisatie
 • Potentieel & functioneren
 • Re-integratie
 • Teamprestatie

TMA Teamanalyse

De talenten en knelpunten binnen een team snel en overzichtelijk in een rapport?
Hier is de TMA teamanalyse  voor ontwikkeld. Vanwege de objectieve en heldere weergave worden de gevonden inzichten eenvoudig bespreekbaar. Dit leidt tot een betere balans, fijnere samenwerking en betere prestaties van het team.

Teamanalyse in 3 stappen:

Als eerst worden alle stappen van de TMA analyse doorgenomen op individueel niveau. Kennismaking, analyse, individuele rapportage en terugkoppelgesprek. De analyse geeft iedere medewerker inzicht in zijn drijfveren, talenten en competentiepotentieel.

 

Nadat er met ieder teamlid een analyse is afgenomen worden de gegevens van alle teamleden gekoppeld als Teamrapportage en wordt er een overzichtelijk rapport gegenereerd. Dit rapport maakt direct inzichtelijk waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De uitkomst geeft informatie over de leider en de verschillende leden van het team.

 

De teamleider kan zelf bepalen op welke manier hij dit met zijn team deelt en welke vervolg stappen hij zet naar aanleiding van de TMA teamanalyse. Een mooi vervolg is om een TMA teamtraining te organiseren. De TMA professional organiseert dan een volledig verzorgde dag op locatie waarop zowel in gespreksvorm als in spelvorm op een positieve manier de TMA resultaten worden besproken. De ervaring is dat het teams dichter bij elkaar brengt, het begrip tussen teamleden vergroot en de betrokkenheid van teamleden groeit.

Behoefte aan meer achtergrond informatie over de TMA Methode?

Kijk dan eens op www.tma-methode.nl